Lasin hoito-ohjeet

Peilit KYKY Lasi

Yleiset lasin hoito-ohjeet:

 • Puhdista lasin pinta säännöllisesti
 • Puhdista pinta runsaalla vedellä ja pehmeällä rätillä tai sienellä. Varmista, ettei joukossa ole hiekkajyviä tai muita naarmuuntumista aiheuttavia tekijöitä. Kaupassa myytävät lasin pesuun tarkoitetut puhdistusaineet soveltuvat hyvin lasien pesemiseen.
 • Tavallisesti lasipinta kestää hyvin neutraaleja tai heikosti happamia pesuaineita. Alkaliset aineet vahingoittavat lasipintaa. Mitä happamampi tai alkalisempi aine on, sitä syövyttävämpi aine on (PHtasot: Neutraali 7, hapan 0 – 6,9 ja alkalinen 7,1 – 14).
 • Rasvan, öljyn ja tiivistysaineiden jäännökset voi poistaa käyttämällä passiivisia alkoholipohjaisia ruiskutettavia liuoksia (kuten esim. sprii, isopropanoli yms.). Sen jälkeen pinnat pitää huuhdella runsaalla puhtaalla vedellä.
 • Maalin, sementin, betoniseosten yms. jäännökset pitää poistaa lasin pinnasta heti ennen niiden kuivumista. Muutoin on myöhemmin lasia puhdistaessa suuri vaara naarmuuntumiselle.
 • Pienten ja vaikeasti poistettavien jäännösten poistaminen esim. teräsvillan tai partaterän avulla on mahdollista, kun toimitaan äärettömän varovasti ja pidetään partaterä tasokulmaisesti lasipinnan suhteen. Lasia ei saa missään nimessä puhdistaa kokonaan terävien esineiden avulla!
 • Lasissa sijaitsevat tiedottavat tarrat pitää poistaa heti lasien asennuksen jälkeen.
 • Lasi on erittäin herkkä hitsaus- ja leikkauskipinöille ja ne aiheuttavat korjaamatonta vahinkoa. Vältä näitä töitä lasin läheisyydessä.
 • Läpinäkymättömiä esineitä esim. mustaa kalvoa, laskoskaihtimia tms. ei saa asettaa suoraan lasipintaa (ennen kaikkea eristyslasia) vasten. Lasien ja peitteen väliin on jätettävä tuuletusväli, koska muuten lasi saattaa kuumentua ja särkyä
 • Kittaukset ja tiivistykset on tarkistettava säännöllisesti. Mahdolliset puutteet, virheet ja kulumiset korjattava viipymättä.
 • Lasien kiinnityshelat saranat, liukukiskot ja lasinkiinnityshelat on tarkistettava ja mahdolliset kulumiset tai viat on korjattava viipymättä.
 • Kosteuden tai veden joutumista peilin taakse on vältettävä. Jos kiinnikkeiden väliin jää vettä, on se kuivattava.
 • Laminoidun lasin reunassa vältettävä seisovaa vettä. Pitää kuivata (Delaminoituminen)
Edellinen artikkeli
Saunaosaston remontti ja lasien käyttö